• Getto walczy : (Udział Bundu w obronie getta warszawskiego) / Marek Edelman