• Javaansch venter en siamesche vrouwen : in proza en poëzy, voor de jeugd bewerkt / door August W. van Bergen ; met twee gekleurde platen