• जानकारी पत्र : घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, 2066 तथा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावली, 2067
  • Jānakārī patra : gharelu hiṃsā (kasura ra sajāya) Aina, 2066 tathā gharelu hiṃsā (kasura ra sajāya) niyamāvalī, 2067