• Mamusse wunneetupanatamwe Up-Biblium God naneeswe Nukkone Testament kah wonk Wusku Testament / ne quoshkinnumuk nashpe Wuttinneumoh Christ noh asoowesit John Eliot