• 唐詩画譜 : [ 八種,八卷] / 黄鳳池輯.
  • Tang shi hua pu / Huang Fengchi ji.