• 芥子園畫傳 : 五卷 / 王安節摹古.
  • Jie zi yuan hua zhuan : wu juan / Wang Anjie mo gu.