• Cedid atlas tercümesi / Tab'hane-yi Hümayunda cedid atlas kebir kit'aları tersim olunup tab'ana irade-yi katı-yı hazrat cihandarî taalluk etmekle ; küre-yi arz ve mâdan mürekkep şark ve garb canub ve şimal i'tibarile katı olunan küreler ve Avrupa ve Asya ve İfrikiye ve Amrika ve baz tefsil haritaları.