• Princeton Ethiopic Manuscript No. 23: Images (Mäləkə'a), Miracle of Mary (Tä'ammərä Maryam), Miracle of Jesus (Tä'ammərä Iyassus), Prayer to Jesus and Mary, Mystagogia (Təməhrətä Həbu'a), and Other Prayers