• [喻氏醫書三種 : 十六卷] / 喻昌著.
  • [Yu shi yi shu san zhong : shi liu juan] / Yu Chang zhu