• 宋史岳飛傳 : 1卷, 岳忠武廟名賢詩1卷. [Microform] / 元釋高會編.
  • Song shi Yue Fei zhuan [microform] : 1 juan, Yue Zhongwu miao ming xian shi 1 juan / Yuan shi Gaohui bian