• 存心堂遺集 : [十二卷] / 吳萊著 ; 宋濂編
  • Cun xin tang yi ji : [shi er juan] / Wu Lai zhu ; Song Lian bian