• 金正希先生文集輯略 : 九卷 / 金聲.
  • Jin Zhengxi xian sheng wen ji ji lue : jiu juan / Jin Sheng