• 諸国金銀山鋪口四ツ留並諸小屋諸道具内外之図.
  • Shokoku kinginzan shikiguchi yotsudome narabini shokoya shodōgu naigai no zu.