• 雲菴眞淨禪師語錄 : 六卷 / 福深錄.
  • Yun an Zhenjing chan shi yu lu : liu juan / Fushen lu.