• 《竹書紀年》研究文獻輯刊 / [宋志英輯].
  • "Zhu shu ji nian" yan jiu wen xian ji kan / [Song Zhiying ji].