• 金县档案馆指南 / 大连市金州区档案馆.
  • Jin Xian dang an guan zhi nan / Dalian Shi Jinzhou Qu dang an guan