• 八旗文献集成. 第二辑 / 詹福瑞编.
  • Ba qi wen xian ji cheng. Di 2 ji / Zhan Furui bian