• 临汾地区各级各类档案馆介绍 / 临汾地区档案局.
  • Linfen di qu ge ji ge lei dang an guan jie shao / Linfen di qu dang an ju.