• Emblemata amatoria = Emblemes d'amour en quatre langue.