• La indignació ha donat pas a l'acció. Assemblea caneua. Cansades de que en ignoren....